Inicio El retrato será el eje principal de PhotoEspaña 2011 aFayym006_aa2

aFayym006_aa2

Mummy Portrait of naked young man with curly hair; Roman Period; Hawara, Faiyum, Egypt; c. 80-120 AD

sGupta002_aa2
cSherman039_aa2